Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.
X
ogólnopolski konkurs
wiedzy biblijnej

Etapy

Konkurs składa się z trzech etapów: szkolnego, diecezjalnego i ogólnopolskiego.
Ich przebieg, szczegółowo określa Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej.

Poniżej zamieszczamy rozwinięcie regulaminu, dotyczące poszczególnych etapów Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej. Mamy nadzieję, że ułatwi to znacznie udział w Konkursie osobom, które z tą inicjatywą spotykają się po raz pierwszy.

Zgłoszenie do Konkursu.

W Konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z terenu całej Polski. Za dostarczenie informacji do szkół, odpowiadają koordynatorzy diecezjalni Konkursu. Zgłoszenia dokonuje katecheta lub inny nauczyciel, wyznaczony przez dyrekcję szkoły, wyłącznie drogą on-line, która jest udostępniona w zakładce Zgłoszenie. Należy pamiętać o przestrzeganiu wszystkich terminów  związanych z Konkursem.

Etap Szkolny.  
Za jego przeprowadzenie odpowiadają katecheci bądź szkolni koordynatorzy Konkursu, wyznaczeni przez dyrektorów placówek.  Zarejestrowane wcześniej w Konkursie szkoły, otrzymują od organizatora pakiety, zawierające test oraz pytania dodatkowe (w przypadku koniecznej dogrywki) wraz z arkuszami odpowiedzi dla komisji szkolnych. Autorami pytań, na każdym poziomie Konkursu są bibliści Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II. Protokół z etapu szkolnego, wypełnia się w formie on-line, na stronie konkursowej, najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od przeprowadzenia eliminacji szkolnych.

Etap Diecezjalny.
Ten etap eliminacji przygotowują koordynatorzy diecezjalni Konkursu, powołani przez organizatora. Przechodzą do niego po trzy osoby, z każdej biorącej udział w Konkursie placówki, które w etapie szkolnym otrzymają najwyższą ilość punktów, lecz nie mniejszą niż 50% maksymalnej liczby punktów. Na eliminacje składają się dwie części: pisemna - testowa oraz ustna, do której przechodzi siedem osób uzyskujących najwyższą ilość punktów w części pisemnej. W części ustnej, uczestnicy odpowiadają na (te same) pytania, w następujących po sobie trzech turach, za jeden, trzy i pięć punktów. Odpowiedzi ocenia komisja konkursowa, powołana przez organizatora. Trzy najlepsze osoby kwalifikują się do etapu ogólnopolskiego - finału Konkursu.

Etap ogólnopolski - Finał Konkursu.
Jest to dwudniowe spotkanie. W pierwszym dniu, uczestnicy rozwiązują test pisemny, na podstawie którego siedem osób kwalifikuje się do części ustnej. Analogicznie do wcześniejszego etapu, do ścisłego finału może dostać się siedem osób, które wykażą się największą wiedzą w teście. W drugim dniu, wszyscy poznają siódemkę rywalizującą o pierwsze miejsca w Konkursie i śledzą ich zmagania przed komisją. W części ustnej, uczestnicy odpowiadają na te same pytania. Ten etap przypomina prawdziwe Święto Biblii, obfituje bowiem w nabożeństwa Bożego Słowa, spotkania z ludźmi kochającymi Biblię, msze święte czy konferencje dotyczące Pisma Świętego. Nie brakuje też czasu na ubogacającą rozrywkę, między innymi podczas koncertów. Dla naszych finalistów, grali już m.in. Gospel Choir Cantorum Bełchatów, Przecinek z Raciborza, Siewcy Lednicy, Full Power Spirit czy Mateusz Otręba - Mate.O
Najważniejsze jest jednak spotkanie z Żywym Słowem Bożym i rówieśnikami, którzy będąc na różnych etapach rozpoznania swoich dróg, chcą wnikać w głębię własnego ducha i czynić swoje życie coraz bardziej podobającym się Bogu.

Sponsorzy

Multimedia

Znajdź nas na:

Polecamy:

Katolickie Stowarzyszenie
Civitas Christiana

ul. Wspólna 25
00-519 Warszawa
693 540 536
Przed skierowaniem zapytania, zapraszamy do upewnienia się, czy nie ma już na nie odpowiedzi w Regulaminie lub zakładce O Konkursie

Newsletter

Napisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco z Ogólnopolskim Konkursem Wiedzy Biblijnej.
Twój adres e-mail wykorzystywany będzie wyłącznie do rozsyłania naszych nowości i nigdy nie zostanie przekazany osobom trzecim. W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji wpisując ponownie swój adres e-mail w formularzu powyżej.